1.
Diskienė D. Kolektyvinė monografija apie informacijos ir žinių vadybą verslo organizacijoje. IM [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio16 d.];540:158-61. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3168