1.
Kurilovas E, Vinogradova I. Virtualiosios mokymosi aplinkos techninės kokybės tobulinimas. IM [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.liepos27 d.];540:63-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3175