1.
Ostašius E, Petravičiūtė Živilė. Elektroninių paslaugų modeliavimas viešajame sektoriuje. IM [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio3 d.];530:127-43. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3179