1.
Dagienė V, Jonaitytė I, Paltanavičius A. Tarptautinės informacinių technologijų varžybos: modelis ir patirties analizė. IM [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio18 d.];530:86-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3182