1.
Lymantaitė K. Žinioms valdyti palanki aukštųjų universitetinių mokyklų bibliotekų organizacinė elgsena. IM [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio1 d.];530:20-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3185