1.
Laužikas R. Unikalumas ir entropija kultūros paveldo informacijoje ir komunikacijoje. IM [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio17 d.];520:38-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3196