1.
Misevičius A, Blažinskas A, Blonskis J, Bukšnaitis V. Genetiniai algoritmai komivojažieriaus uždaviniui: negatyvieji ir pozityvieji aspektai*. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio22 d.];500:173-80. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3242