1.
Blonskis J, Burbaitė R, Dagienė V. Informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino praktinių užduočių ypatumai. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo18 d.];500:136-41. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3248