1.
Kurilovas E, Dagienė V. Pedagogų rengimas informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo aspektu: padėties analizė ir tobulinimo siūlymai. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio14 d.];500:101-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3298