1.
Vidžiūnas A, Mickus A. Informatikos specialybių studijų motyvacijos skatinimo poreikiai ir priemonės. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio21 d.];500:81-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3301