1.
Limba T. Elektroninės valdžios paslaugų pakopų modeliai: jų lyginamoji analizė. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio21 d.];500:30-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3309