1.
Brazaitienė T, Brazaitis Z. Informacinių sistemų dinaminio valdymo modeliavimas. IM [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo19 d.];490:140-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3315