1.
Atkočiūnienė ZO. Žinių valdymas verslo organizacijoje. IM [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo20 d.];440:9-21. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3409