1.
Garnytė G, Miežinis D. Kompiuteriniai meno informacijos ištekliai. IM [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio3 d.];410:115-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3451