1.
Dagienė V, Krapavickaitė D. Pradinio ir specialiojo ugdymo Lietuvoje analizė informacinių technologijų naudojimo požiūriu. IM [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio18 d.];410:98-114. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3452