1.
Matkevičienė R. Verslo organizacijos informacinės aplinkos tyrimas. IM [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];410:58-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3456