1.
Zalieckaitė L, Mikalauskienė AO. Organizacijos žinių struktūrų ir jų vadybos prieigų analizė. IM [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.liepos31 d.];410:42-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3457