1.
Gudauskas R, Gatautis R, Vitkauskaitė E. Statybų sektoriaus smulkių ir vidutinių įmonių ateities e. vizija: e. verslo perspektyva. IM [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio1 d.];410:33-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3458