1.
Pečiulis Žygintas. Žurnalistika 2.0. Evoliucijos revoliucija?. IM [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.kovo9 d.];680:100-12. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3918