1.
Stundžė L, Rutkauskaitė G. Moterų sakytinė istorija: komunikacinis aspektas. IM [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio16 d.];680:63-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3920