1.
Stundžė L. Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija socialinių mokslų krypties mokslo žurnaluose. IM [Prieiga per internetą]. 2016 m.sausio11 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo20 d.];720:7-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/9218