1.
Bitinaitė-Širvinskienė R. Kūrybos komunikacija teatre: dailininko atvejis (1920–1940). IM [Prieiga per internetą]. 2016 m.sausio11 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo28 d.];720:21-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/9219