[1]
Paplauskienė A. 2021. Savanorystė, kaip žmogiškasis išteklius, teikiant viešąsias socialines paslaugas savivaldybėje. Jaunųjų mokslininkų darbai . 51, 1 (rugpj. 2021), 31-47. DOI:https://doi.org/10.15388/JMD.2021.3.