(1)
Garbaliauskienė V.; Garbaliauskas A. Diskreti Ribinė Teorema Elipsinių Kreivių L-Funkcijoms. JMD 2018, 48, 27-29.