(1)
Sithiravelautham D.; Sabaliauskas A.; Čikotienė D. Įrenginių priežiūra Naudojant IR Termografiją. JMD 2018, 48, 58-64.