(1)
Paplauskienė A. Savanorystė, Kaip žmogiškasis išteklius, Teikiant viešąsias Socialines Paslaugas savivaldybėje. JMD 2021, 51, 31-47.