Sithiravelautham D., Sabaliauskas A., & Čikotienė D. (2018). Įrenginių priežiūra naudojant IR termografiją. Jaunųjų Mokslininkų Darbai , 48(2), 58-64. https://doi.org/10.21277/jmd.v48i2.230