Paplauskienė A. (2021). Savanorystė, kaip žmogiškasis išteklius, teikiant viešąsias socialines paslaugas savivaldybėje. Jaunųjų Mokslininkų Darbai , 51(1), 31-47. https://doi.org/10.15388/JMD.2021.3