Paplauskienė A. Savanorystė, kaip žmogiškasis išteklius, teikiant viešąsias socialines paslaugas savivaldybėje. Jaunųjų mokslininkų darbai , v. 51, n. 1, p. 31-47, 31 rugpj. 2021.