Paplauskienė A. (2021) „Savanorystė, kaip žmogiškasis išteklius, teikiant viešąsias socialines paslaugas savivaldybėje“, Jaunųjų mokslininkų darbai , 51(1), p. 31-47. doi: 10.15388/JMD.2021.3.