[1]
Sithiravelautham D., Sabaliauskas A., ir Čikotienė D., „Įrenginių priežiūra naudojant IR termografiją“, JMD, t. 48, nr. 2, p. 58-64, gruodž. 2018.