[1]
Paplauskienė A., „Savanorystė, kaip žmogiškasis išteklius, teikiant viešąsias socialines paslaugas savivaldybėje“, JMD, t. 51, nr. 1, p. 31-47, rugpj. 2021.