Garbaliauskienė V., ir Garbaliauskas A. „Diskreti Ribinė Teorema Elipsinių Kreivių L-Funkcijoms“. Jaunųjų Mokslininkų Darbai , T. 48, nr. 2, 2018 m.gruodžio, p. 27-29, doi:10.21277/jmd.v48i2.224.