Sithiravelautham D., Sabaliauskas A., ir Čikotienė D. „Įrenginių priežiūra Naudojant IR Termografiją“. Jaunųjų Mokslininkų Darbai , T. 48, nr. 2, 2018 m.gruodžio, p. 58-64, doi:10.21277/jmd.v48i2.230.