Paplauskienė A. „Savanorystė, Kaip žmogiškasis išteklius, Teikiant viešąsias Socialines Paslaugas savivaldybėje“. Jaunųjų Mokslininkų Darbai , T. 51, nr. 1, 2021 m.rugpjūčio, p. 31-47, doi:10.15388/JMD.2021.3.