1.
Paplauskienė A. Savanorystė, kaip žmogiškasis išteklius, teikiant viešąsias socialines paslaugas savivaldybėje. JMD [Prieiga per internetą]. 2021 m.rugpjūčio31 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];51(1):31-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23859