[1]
Valeika L. 1977. Dinamiškųjų lokatyvinių sakinių nominalizacija lietuvių ir anglų kalbose. Kalbotyra. 28, 3 (gruodž. 1977), 50–56. DOI:https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1977.23500.