(1)
Pažūsis L. Anglų Kalbos Semantiniai Skoliniai Šiaurės Amerikos Lietuvių Kalboje. KLB 1973, 25, 27–36.