(1)
Pažūsis L. Anglų Kalbos Gramatinė Interferencija Šiaurės Amerikos Lietuvių Kalboje. KLB 1976, 27, 57–62.