(1)
Valeika L. Dinamiškųjų Lokatyvinių Sakinių Nominalizacija Lietuvių Ir Anglų Kalbose. KLB 1977, 28, 50–56.