(1)
Darbutaitė R. Vokietijos Ir Lietuvos šeimos Teisių Institutų „Elterliche Sorge“ Ir „Tėvų valdžia“ Kaita. KLB 2007, 57, 56-61.