Steponavičius A. (1969). Artikelis dabartinėje anglų kalboje. Kalbotyra, 20, 119–124. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1969.19864