Vilutis J. (1973). Adjektyvinio “der, die, das” vartojimo klausimu dabartinėje vokiečių kalboje. Kalbotyra, 24(3), 99–105. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1973.20465