Pažūsis L. (1973). Anglų kalbos semantiniai skoliniai Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje. Kalbotyra, 25(3), 27–36. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1973.20513