Pažūsis L. (1976). Anglų kalbos gramatinė interferencija Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje. Kalbotyra, 27(3), 57–62. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1976.21806