Valeika L. (1977). Dinamiškųjų lokatyvinių sakinių nominalizacija lietuvių ir anglų kalbose. Kalbotyra, 28(3), 50–56. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1977.23500