Valeika L. Dinamiškųjų lokatyvinių sakinių nominalizacija lietuvių ir anglų kalbose. Kalbotyra, v. 28, n. 3, p. 50–56, 1 gruodž. 1977.