Steponavičius A. 1969. „Artikelis dabartinėje Anglų Kalboje“. Kalbotyra 20 (gruodžio), 119–124. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1969.19864.