Pažūsis L. 1973. „Anglų Kalbos Semantiniai Skoliniai Šiaurės Amerikos Lietuvių Kalboje“. Kalbotyra 25 (3), 27–36. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1973.20513.