Pažūsis L. 1976. „Anglų Kalbos Gramatinė Interferencija Šiaurės Amerikos Lietuvių Kalboje“. Kalbotyra 27 (3), 57–62. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1976.21806.